Defensa dels drets laborals

Incompliments en matèria de jornada, infraccions de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, vulneracions dels drets dels/de les representants de les persones treballadores, frau en la contractació temporal o discriminacions per raó de sexe són només algunes de les irregularitats més freqüents que existeixen avui dia en el món laboral. I aquesta és la raó per la qual hem de defensar els nostres drets laborals.

Informar d’aquestes i altres irregularitats que una persona pot patir en el seu centre de treball constitueix un exercici legítim del dret que té com a treballadora. Si bé la primera recomanació és adreçar-se a la representació legal dels treballadors o als delegats sindicals (en cas que existeixin), una altra via de comunicació (compatible amb l’anterior) és la denúncia davant la Inspecció de Treball, com a garantia per investigar els fets, mirar de trobar-hi una solució i valorar l’existència d’una possible responsabilitat empresarial.

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC)
La inspecció de treball de Catalunya és un servei públic a l’abast de tothom que té com a objectiu poder garantir l’exercici dels drets sociolaborals.

La ITC vigila i exigeix el compliment de les normes de l’ordre social, tant les normes legals com les de rang reglamentari, així com el contingut dels convenis col·lectius. Entre aquestes normes, tenen especial afectació les que fan referència al dret a la no-discriminació, a la igualtat entre homes i dones, i a la integració de les persones amb discapacitat en l’àmbit laboral.

Per tant, la ITC és un instrument per a la igualtat entre dones i homes; contra la discriminació i l’assetjament laboral per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i per a la integració laboral de les persones amb discapacitat.

La mediació, alternativa a la via judicial
La ITC també constitueix una eina per resoldre conflictes. Davant d’un conflicte laboral la Inspecció de Treball de Catalunya s’ofereix com a institució mediadora entre las persones treballadores i les empreses. La mediació inspectora és una mecanisme extrajudicial per resoldre conflictes que ofereix a les parts un temps i un espai per dialogar, per aconseguir aproximar posicions i poder arribar a un acord, sempre a petició de les dues parts. La participació en la mediació és totalment voluntària. En alguns casos és un procés més adient i convenient que el procés judicial.

http://www.catalunyaavui.cat/defensa-dels-drets-laborals/

https://www.diaridegirona.cat/economia/2019/03/03/deteriorament-dels-drets-laborals-catalunya/965989.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *